Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1128477 [url] => /a/10001/201907/5a30facb46575b99fe516805278167b6.jpeg ) [description] => 美不胜收! [recommend] => 0 [published] => 1563677192 [sort] => 0 [title] => 惊艳!福道灯光熣灿! [url] => http://vimaxfaq.com/xwtj198/p/102237.html [tags] => Array ( [0] => 福道 [1] => 亮灯 [2] => 公园 [3] => 夜景 [4] => 栈道 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 0 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 4766 [2] => 35748 [3] => 48 [4] => 3508 [5] => 2139 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1128477 [url] => /a/10001/201907/5a30facb46575b99fe516805278167b6.jpeg ) [1] => Array ( [id] => 1128480 [url] => /a/10001/201907/6725320756aae7784ed9ac3a991564b1.jpeg ) [2] => Array ( [id] => 1128483 [url] => /a/10001/201907/e7e6c8ba0f69892b1d88468cd767b78c.jpeg ) ) [id] => 102237 [tran_published] => 1小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 412 [virtual_pv] => 401 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 412 [source] => 大发pk10遗漏 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 大发pk10遗漏 ) [2] => Array ( [0] => 福道 [1] => 亮灯 [2] => 公园 [3] => 夜景 [4] => 栈道 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 惊艳!福道灯光熣灿!

  美不胜收!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1128372 [url] => /a/10001/201907/19b7822a4e41e190aeac0276be5d4af1.jpeg ) [description] => 好消息! [recommend] => 0 [published] => 1563676654 [sort] => 0 [title] => 新规!收件人未同意,包裹不得放到智能快件箱! [url] => http://vimaxfaq.com/xwtj198/p/102234.html [tags] => Array ( [0] => 快件 [1] => 快递 [2] => 智能 [3] => 收件人 [4] => 投递 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 21075 [2] => 3394 [3] => 1606 [4] => 116418 [5] => 18157 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1128372 [url] => /a/10001/201907/19b7822a4e41e190aeac0276be5d4af1.jpeg ) ) [id] => 102234 [tran_published] => 1小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 494 [virtual_pv] => 485 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 494 [source] => 大发pk10遗漏 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 大发pk10遗漏 ) [2] => Array ( [0] => 快件 [1] => 快递 [2] => 智能 [3] => 收件人 [4] => 投递 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1128345 [url] => /a/10001/201907/2e5da2fce6cff1ad752cb5bc79c8e5b1.jpeg ) [description] => 祝贺! [recommend] => 0 [published] => 1563676266 [sort] => 0 [title] => 永泰入选国家电子商务进农村综合示范县 [url] => http://vimaxfaq.com/xwtj198/p/102231.html [tags] => Array ( [0] => 示范县 [1] => 农村 [2] => 电商 [3] => 电子商务 [4] => 我省 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 21624 [2] => 1242 [3] => 61 [4] => 17907 [5] => 3060 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1128345 [url] => /a/10001/201907/2e5da2fce6cff1ad752cb5bc79c8e5b1.jpeg ) ) [id] => 102231 [tran_published] => 1小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 453 [virtual_pv] => 448 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 453 [source] => 大发pk10遗漏 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 大发pk10遗漏 ) [2] => Array ( [0] => 示范县 [1] => 农村 [2] => 电商 [3] => 电子商务 [4] => 我省 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1128336 [url] => /a/10001/201907/02de40a1a7bcc066e4b8bdf8a0a620c4.jpeg ) [description] => 首批试点项目10月完工 [recommend] => 0 [published] => 1563675732 [sort] => 0 [title] => 鹤林片区海绵改造加速推进 首批试点项目10月完工 [url] => http://vimaxfaq.com/xwtj198/p/102228.html [tags] => Array ( [0] => 海绵 [1] => 改造 [2] => 绿地 [3] => 积水 [4] => 小区 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 9083 [2] => 905 [3] => 2546 [4] => 22090 [5] => 844 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1128336 [url] => /a/10001/201907/02de40a1a7bcc066e4b8bdf8a0a620c4.jpeg ) ) [id] => 102228 [tran_published] => 1小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 457 [virtual_pv] => 451 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 457 [source] => 大发pk10遗漏 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 大发pk10遗漏 ) [2] => Array ( [0] => 海绵 [1] => 改造 [2] => 绿地 [3] => 积水 [4] => 小区 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 鹤林片区海绵改造加速推进 首批试点项目10月完工

  首批试点项目10月完工

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1128324 [url] => /a/10001/201907/c1f78fd91237fadc4bec36610068cd73.png ) [description] => 欢迎符合条件的职工踊跃报名参加。 [recommend] => 0 [published] => 1563674923 [sort] => 0 [title] => 2019年新福州人集体婚礼开始报名 报名截至9月1日 [url] => http://vimaxfaq.com/xwtj198/p/102222.html [tags] => Array ( [0] => 集体婚礼 [1] => 福州人 [2] => 建设者 [3] => 报名 [4] => 总工会 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 13479 [2] => 18215 [3] => 11354 [4] => 1655 [5] => 1102 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1128324 [url] => /a/10001/201907/c1f78fd91237fadc4bec36610068cd73.png ) ) [id] => 102222 [tran_published] => 2小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 445 [virtual_pv] => 437 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 445 [source] => 大发pk10遗漏 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 大发pk10遗漏 ) [2] => Array ( [0] => 集体婚礼 [1] => 福州人 [2] => 建设者 [3] => 报名 [4] => 总工会 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 2019年新福州人集体婚礼开始报名 报名截至9月1日

  欢迎符合条件的职工踊跃报名参加。

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1128309 [url] => /a/10001/201907/add2e97c719871c019c8e715e08d6032.jpeg ) [description] => “福州版陆家嘴” [recommend] => 0 [published] => 1563674782 [sort] => 0 [title] => 打卡“福州最美区域”三江口,鸟瞰生态美好 [url] => http://vimaxfaq.com/xwtj198/p/102219.html [tags] => Array ( [0] => 三江口 [1] => 片区 [2] => 福州 [3] => 生态 [4] => 新区 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 0 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 4504 [2] => 3609 [3] => 763 [4] => 852 [5] => 2872 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1128309 [url] => /a/10001/201907/add2e97c719871c019c8e715e08d6032.jpeg ) [1] => Array ( [id] => 1128312 [url] => /a/10001/201907/cc7351613380c1dc07cc92f795ef79dc.jpeg ) [2] => Array ( [id] => 1128315 [url] => /a/10001/201907/9cccbd2ed9c742e7810ad161a93e143c.jpeg ) ) [id] => 102219 [tran_published] => 2小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 402 [virtual_pv] => 396 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 402 [source] => 大发pk10遗漏 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 大发pk10遗漏 ) [2] => Array ( [0] => 三江口 [1] => 片区 [2] => 福州 [3] => 生态 [4] => 新区 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 打卡“福州最美区域”三江口,鸟瞰生态美好

  “福州版陆家嘴”

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1128291 [url] => /a/10001/201907/d2d065792114210640c38db71b96547a.png ) [description] => 水流湍急,情况十分危急 [recommend] => 0 [published] => 1563674465 [sort] => 0 [title] => 突降暴雨河道清洁工被困桥洞 消防员“空降”救人 [url] => http://vimaxfaq.com/xwtj198/p/102213.html [tags] => Array ( [0] => 消防员 [1] => 桥下 [2] => 老人 [3] => 桥洞 [4] => 救生衣 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 7313 [2] => 7882 [3] => 92 [4] => 32928 [5] => 30290 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1128291 [url] => /a/10001/201907/d2d065792114210640c38db71b96547a.png ) ) [id] => 102213 [tran_published] => 2小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 467 [virtual_pv] => 461 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 467 [source] => 大发pk10遗漏 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 大发pk10遗漏 ) [2] => Array ( [0] => 消防员 [1] => 桥下 [2] => 老人 [3] => 桥洞 [4] => 救生衣 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 突降暴雨河道清洁工被困桥洞 消防员“空降”救人

  水流湍急,情况十分危急

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1128282 [url] => /a/10001/201907/3dd0b8c67e38d8282a31a08517cc66bb.jpeg ) [description] => 台湾艺术家捐献陈一帆雕塑作品 [recommend] => 0 [published] => 1563674275 [sort] => 0 [title] => 一尊孔子立像从花莲“游”到福州 [url] => http://vimaxfaq.com/xwtj198/p/102210.html [tags] => Array ( [0] => 陈一帆 [1] => 雕塑 [2] => 唐自常 [3] => 艺术馆 [4] => 福州 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 28039 [2] => 28040 [3] => 116406 [4] => 17988 [5] => 763 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1128282 [url] => /a/10001/201907/3dd0b8c67e38d8282a31a08517cc66bb.jpeg ) ) [id] => 102210 [tran_published] => 2小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 476 [virtual_pv] => 468 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 476 [source] => 大发pk10遗漏 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 大发pk10遗漏 ) [2] => Array ( [0] => 陈一帆 [1] => 雕塑 [2] => 唐自常 [3] => 艺术馆 [4] => 福州 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 一尊孔子立像从花莲“游”到福州

  台湾艺术家捐献陈一帆雕塑作品

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1128255 [url] => /a/10001/201907/118747d67bd64f1785efe0fed54cb109.jpeg ) [description] => 转发扩散! [recommend] => 0 [published] => 1563671212 [sort] => 0 [title] => 福州“一三附”切出录取线!一中定转统611.5分! [url] => http://vimaxfaq.com/xwtj198/p/102195.html [tags] => Array ( [0] => 普高 [1] => 录取 [2] => 投档 [3] => 统招生 [4] => 招生 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 36104 [2] => 9130 [3] => 50978 [4] => 42640 [5] => 3876 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1128255 [url] => /a/10001/201907/118747d67bd64f1785efe0fed54cb109.jpeg ) ) [id] => 102195 [tran_published] => 3小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 655 [virtual_pv] => 377 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 16 [digg] => 0 [all_pv] => 655 [source] => 大发pk10遗漏 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 大发pk10遗漏 ) [2] => Array ( [0] => 普高 [1] => 录取 [2] => 投档 [3] => 统招生 [4] => 招生 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1128231 [url] => /a/10001/201907/df64e1a4a71fb1df717982c90fc29890.jpeg ) [description] => “攀讲来了”又进社区啦! [recommend] => 0 [published] => 1563622993 [sort] => 0 [title] => 赞!“攀讲来了”精品社区内容多多 欢乐多多 [url] => http://vimaxfaq.com/xwtj198/p/102189.html [tags] => Array ( [0] => 社区 [1] => 居民 [2] => 金环 [3] => 风采 [4] => 活动 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 1059 [1] => 39987 [2] => 1240 [3] => 44947 [4] => 113565 [5] => 3501 ) [appid] => 1 [catids] => ,165,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1128231 [url] => /a/10001/201907/df64e1a4a71fb1df717982c90fc29890.jpeg ) ) [id] => 102189 [tran_published] => 16小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 486 [virtual_pv] => 483 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 486 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 社区 [1] => 居民 [2] => 金环 [3] => 风采 [4] => 活动 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 赞!“攀讲来了”精品社区内容多多 欢乐多多

  “攀讲来了”又进社区啦!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1127973 [url] => /a/10001/201907/8f9fdcade7f249de0434ff559b606958.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1563621157 [sort] => 0 [title] => 闽东北协同发展区人大工作联席会议在榕召开 [url] => http://vimaxfaq.com/xwtj198/p/102183.html [tags] => Array ( [0] => 人大常委会 [1] => 福州 [2] => 责编 [3] => 19 [4] => 张广敏 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 934 [1] => 2669 [2] => 763 [3] => 50039 [4] => 50643 [5] => 16219 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1127973 [url] => /a/10001/201907/8f9fdcade7f249de0434ff559b606958.jpeg ) ) [id] => 102183 [tran_published] => 16小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 456 [virtual_pv] => 446 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 456 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 人大常委会 [1] => 福州 [2] => 责编 [3] => 19 [4] => 张广敏 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [source] => 福州新闻 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1127781 [url] => /a/10001/201907/706410a07732558e220733a1f6d176a3.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1563619848 [sort] => 0 [title] => 古镇悠悠,这一站,寻访陈氏古厝…… [url] => http://vimaxfaq.com/xwtj198/p/102180.html [tags] => Array ( [0] => 陈氏 [1] => 宗祠 [2] => 螺洲 [3] => 五楼 [4] => 古厝 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 20499 [2] => 19192 [3] => 5738 [4] => 88938 [5] => 25461 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,229,230,224,228, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1127781 [url] => /a/10001/201907/706410a07732558e220733a1f6d176a3.jpeg ) ) [id] => 102180 [tran_published] => 17小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 943 [virtual_pv] => 393 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 54 [digg] => 0 [all_pv] => 943 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 陈氏 [1] => 宗祠 [2] => 螺洲 [3] => 五楼 [4] => 古厝 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1127583 [url] => /a/10001/201907/ff0aabd546ccdad1a4571d33163a5e71.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1563615797 [sort] => 0 [title] => 中国队,冠军! [url] => http://vimaxfaq.com/xwtj198/p/102177.html [tags] => Array ( [0] => IMO [1] => 中国队 [2] => 2019 [3] => 20 [4] => 参赛者 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 116385 [2] => 4612 [3] => 54057 [4] => 14292 [5] => 6798 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1127583 [url] => /a/10001/201907/ff0aabd546ccdad1a4571d33163a5e71.jpeg ) ) [id] => 102177 [tran_published] => 18小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 445 [virtual_pv] => 421 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 445 [source] => 大发pk10遗漏 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 大发pk10遗漏 ) [2] => Array ( [0] => IMO [1] => 中国队 [2] => 2019 [3] => 20 [4] => 参赛者 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 中国队,冠军!

  中国队,冠军!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1127412 [url] => /a/10001/201907/29d8cf3c7f05c6e2a0fb6d8800be04b7.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1563605758 [sort] => 0 [title] => 中国女子围甲联赛首次福州开战 [url] => http://vimaxfaq.com/xwtj198/p/102123.html [tags] => Array ( [0] => 厦门队 [1] => 广东队 [2] => 陈一鸣 [3] => 福州 [4] => 围棋 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 116355 [2] => 116358 [3] => 116361 [4] => 763 [5] => 24083 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1127412 [url] => /a/10001/201907/29d8cf3c7f05c6e2a0fb6d8800be04b7.jpeg ) ) [id] => 102123 [tran_published] => 21小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 404 [virtual_pv] => 396 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 404 [source] => 大发pk10遗漏 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 大发pk10遗漏 ) [2] => Array ( [0] => 厦门队 [1] => 广东队 [2] => 陈一鸣 [3] => 福州 [4] => 围棋 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1127403 [url] => /a/10001/201907/3b2e48745fdefecefc816e8ed99376f4.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1563605651 [sort] => 0 [title] => 从没看头到干活有劲头 见证长门村民观念之变 [url] => http://vimaxfaq.com/xwtj198/p/102120.html [tags] => Array ( [0] => 长门 [1] => 牛棚 [2] => 咖啡屋 [3] => 村民 [4] => 乡村 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 26 [1] => 3641 [2] => 66225 [3] => 72372 [4] => 2177 [5] => 5230 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1127403 [url] => /a/10001/201907/3b2e48745fdefecefc816e8ed99376f4.jpeg ) ) [id] => 102120 [tran_published] => 21小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 482 [virtual_pv] => 472 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 482 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 长门 [1] => 牛棚 [2] => 咖啡屋 [3] => 村民 [4] => 乡村 ) [4] => Array ( [0] => 大发pk10遗漏 ) ) [source] => 大发pk10遗漏 [author] => Array ( ) ) 1