Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 837441 [url] => /a/10001/201903/8bd7b9b4b80071046bc2a6ec33eb4ae3.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1553080924 [sort] => 0 [title] => 【2019.3.20】《新闻110》 [url] => http://vimaxfaq.com/xw110-spdb/p/75303.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 837441 [url] => /a/10001/201903/8bd7b9b4b80071046bc2a6ec33eb4ae3.jpeg ) ) [id] => 75303 [pv] => 412 [virtual_pv] => 392 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [tran_published] => 9小时前 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 412 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 837426 [url] => /a/10001/201903/ae30fd9c277a53775d8aa66fb65a0483.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1553079635 [sort] => 0 [title] => 团市委开展消费扶贫 万碗定西鲜百合飞抵榕城 [url] => http://vimaxfaq.com/xw110-spdb/p/75294.html [tags] => Array ( [0] => 百合 [1] => 定西 [2] => 团市委 [3] => 扶贫 [4] => 福州 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 15652 [2] => 2043 [3] => 13753 [4] => 82 [5] => 763 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 837426 [url] => /a/10001/201903/ae30fd9c277a53775d8aa66fb65a0483.jpeg ) ) [id] => 75294 [pv] => 454 [virtual_pv] => 441 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [tran_published] => 10小时前 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 454 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 百合 [1] => 定西 [2] => 团市委 [3] => 扶贫 [4] => 福州 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 837411 [url] => /a/10001/201903/69926991d6ac3b93abdd94aebd4c52b0.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1553079529 [sort] => 0 [title] => 西湖"花朝节" 邀您去踏春赏花 [url] => http://vimaxfaq.com/xw110-spdb/p/75291.html [tags] => Array ( [0] => 花朝节 [1] => 花神 [2] => 公园 [3] => 西湖 [4] => 园容 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 97251 [2] => 97254 [3] => 48 [4] => 173 [5] => 97257 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 837411 [url] => /a/10001/201903/69926991d6ac3b93abdd94aebd4c52b0.jpeg ) ) [id] => 75291 [pv] => 477 [virtual_pv] => 464 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [tran_published] => 10小时前 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 477 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 花朝节 [1] => 花神 [2] => 公园 [3] => 西湖 [4] => 园容 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 837381 [url] => /a/10001/201903/a263e6e6e7ad2f1bf98d2ba1b6c6fb6e.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1553079380 [sort] => 0 [title] => 破解学生课后接送难题 仓山区23所学校试点实行课后延时服务 [url] => http://vimaxfaq.com/xw110-spdb/p/75288.html [tags] => Array ( [0] => 课后 [1] => 学生 [2] => 第三十九 [3] => 服务 [4] => 学校 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 23960 [2] => 1752 [3] => 97248 [4] => 1167 [5] => 2146 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 837381 [url] => /a/10001/201903/a263e6e6e7ad2f1bf98d2ba1b6c6fb6e.jpeg ) ) [id] => 75288 [pv] => 452 [virtual_pv] => 439 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [tran_published] => 10小时前 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 452 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 课后 [1] => 学生 [2] => 第三十九 [3] => 服务 [4] => 学校 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 837354 [url] => /a/10001/201903/e9118380ed7a44272ca8a0045dbf60c8.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1553079220 [sort] => 0 [title] => 福州获第三批国家公共文化服务体系示范区授牌 [url] => http://vimaxfaq.com/xw110-spdb/p/75285.html [tags] => Array ( [0] => 文化 [1] => 公共 [2] => 福州 [3] => 工程 [4] => 示范区 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 1187 [1] => 3300 [2] => 5204 [3] => 763 [4] => 6980 [5] => 922 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 837354 [url] => /a/10001/201903/e9118380ed7a44272ca8a0045dbf60c8.jpeg ) ) [id] => 75285 [pv] => 469 [virtual_pv] => 463 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [tran_published] => 10小时前 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 469 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 文化 [1] => 公共 [2] => 福州 [3] => 工程 [4] => 示范区 ) [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [source] => 新闻110 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 835593 [url] => /a/10001/201903/d9c90bce66b4b652a55071ab059365b5.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1553045438 [sort] => 0 [title] => 【2019.3.19】《@新闻110》 [url] => http://vimaxfaq.com/xw110-spdb/p/75072.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 22630 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 835593 [url] => /a/10001/201903/d9c90bce66b4b652a55071ab059365b5.jpg ) ) [id] => 75072 [pv] => 465 [virtual_pv] => 458 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [tran_published] => 19小时前 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 465 [source] => @新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => @新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 834333 [url] => /a/10001/201903/eb436fa0ebfe37654c34d72761a535f4.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1552993448 [sort] => 0 [title] => 内河整治进行时:水清、岸绿、景美 新东西河绽放在即 [url] => http://vimaxfaq.com/xw110-spdb/p/75048.html [tags] => Array ( [0] => 步道 [1] => 东西 [2] => 整治 [3] => 刘威 [4] => 市民 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2674 [1] => 3300 [2] => 39965 [3] => 704 [4] => 25222 [5] => 1383 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 834333 [url] => /a/10001/201903/eb436fa0ebfe37654c34d72761a535f4.jpeg ) ) [id] => 75048 [pv] => 503 [virtual_pv] => 483 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [tran_published] => 03-19 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 503 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 步道 [1] => 东西 [2] => 整治 [3] => 刘威 [4] => 市民 ) [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [source] => 新闻110 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 834258 [url] => /a/10001/201903/0b8b0d2aff020a12f187baf5ea88dab9.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1552993189 [sort] => 0 [title] => 寓教于乐学环保 让垃圾分类走进课堂 [url] => http://vimaxfaq.com/xw110-spdb/p/75045.html [tags] => Array ( [0] => 垃圾 [1] => 分类 [2] => 教育 [3] => 附属中学 [4] => 学生 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 144 [1] => 3300 [2] => 18679 [3] => 1101 [4] => 96951 [5] => 1752 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 834258 [url] => /a/10001/201903/0b8b0d2aff020a12f187baf5ea88dab9.jpeg ) ) [id] => 75045 [pv] => 455 [virtual_pv] => 430 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 2 [digg] => 0 [tran_published] => 03-19 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 455 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 垃圾 [1] => 分类 [2] => 教育 [3] => 附属中学 [4] => 学生 ) [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [source] => 新闻110 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 834207 [url] => /a/10001/201903/f2c35358e58efde8b1398862157bacc0.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1552992818 [sort] => 0 [title] => 【2019.3.19】《新闻110》 [url] => http://vimaxfaq.com/xw110-spdb/p/75039.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 834207 [url] => /a/10001/201903/f2c35358e58efde8b1398862157bacc0.png ) ) [id] => 75039 [pv] => 673 [virtual_pv] => 477 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 4 [digg] => 0 [tran_published] => 03-19 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 673 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 831654 [url] => /a/10001/201903/0b6a9b9f41c3e1de678a2849e87550f8.jpeg ) [description] => 在流花溪、台屿河、梅峰河……近年来,借水系治理的东风,我市在各内河沿线同步开展串珠公园建设,以内河沿岸步道和绿带为"串",以有条件、可拓展的块状绿地为"珠",串绿成线、串珠成链,建设串珠式公园绿地 [recommend] => 0 [published] => 1552907947 [sort] => 0 [title] => 串珠公园告别"千园一面" 秀出个性美 [url] => http://vimaxfaq.com/xw110-spdb/p/74838.html [tags] => Array ( [0] => 串珠 [1] => 公园 [2] => 步道 [3] => 内河 [4] => 景观 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 47 [1] => 3300 [2] => 48 [3] => 2674 [4] => 49 [5] => 2885 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 831654 [url] => /a/10001/201903/0b6a9b9f41c3e1de678a2849e87550f8.jpeg ) ) [id] => 74838 [pv] => 475 [virtual_pv] => 446 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 2 [digg] => 0 [tran_published] => 03-18 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 475 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 串珠 [1] => 公园 [2] => 步道 [3] => 内河 [4] => 景观 ) [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [source] => 新闻110 [author] => Array ( ) ) 1
 • 串珠公园告别"千园一面" 秀出个性美

  在流花溪、台屿河、梅峰河……近年来,借水系治理的东风,我市在各内河沿线同步开展串珠公园建设,以内河沿岸步道和绿带为"串",以有条件、可拓展的块状绿地为"珠",串绿成线、串珠成链...

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 831561 [url] => /a/10001/201903/e5bab726e766c761cac0d820d5be6ed7.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1552907773 [sort] => 0 [title] => 福州首个城管学校联动执法点 今日入驻师大附小 [url] => http://vimaxfaq.com/xw110-spdb/p/74814.html [tags] => Array ( [0] => 执法 [1] => 校园 [2] => 仓山区 [3] => 城管 [4] => 周边 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2530 [1] => 3300 [2] => 136 [3] => 1230 [4] => 9151 [5] => 1595 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 831561 [url] => /a/10001/201903/e5bab726e766c761cac0d820d5be6ed7.jpeg ) ) [id] => 74814 [pv] => 1496 [virtual_pv] => 431 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 44 [digg] => 0 [tran_published] => 03-18 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 1496 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 执法 [1] => 校园 [2] => 仓山区 [3] => 城管 [4] => 周边 ) [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [source] => 新闻110 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 831471 [url] => /a/10001/201903/a14565b0c2f77ec4a0a33c000ec3b079.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1552907597 [sort] => 0 [title] => 中介机构管理混乱 卖房者险损失定金 [url] => http://vimaxfaq.com/xw110-spdb/p/74811.html [tags] => Array ( [0] => 林先生 [1] => 定金 [2] => 买方 [3] => 创诚 [4] => 中介 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2057 [1] => 3300 [2] => 20263 [3] => 96777 [4] => 96780 [5] => 20029 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 831471 [url] => /a/10001/201903/a14565b0c2f77ec4a0a33c000ec3b079.jpeg ) ) [id] => 74811 [pv] => 414 [virtual_pv] => 398 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [tran_published] => 03-18 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 414 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 林先生 [1] => 定金 [2] => 买方 [3] => 创诚 [4] => 中介 ) [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [source] => 新闻110 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 831423 [url] => /a/10001/201903/cd1db23d9fee8625f79ef9cf40a67502.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1552907219 [sort] => 0 [title] => 宁德产妇突发脑出血昏迷 空中120紧急转运至福州抢救 [url] => http://vimaxfaq.com/xw110-spdb/p/74808.html [tags] => Array ( [0] => 医院 [1] => 宁德市 [2] => 病人 [3] => 抢救 [4] => 转运 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2398 [1] => 3300 [2] => 29974 [3] => 1446 [4] => 6914 [5] => 66447 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 831423 [url] => /a/10001/201903/cd1db23d9fee8625f79ef9cf40a67502.jpeg ) ) [id] => 74808 [pv] => 1002 [virtual_pv] => 434 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 22 [digg] => 0 [tran_published] => 03-18 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 1002 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 医院 [1] => 宁德市 [2] => 病人 [3] => 抢救 [4] => 转运 ) [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [source] => 新闻110 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 831363 [url] => /a/10001/201903/a4d45e99b94e839a69ad87cefdb60fc4.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1552906848 [sort] => 0 [title] => 【2019.3.18】《新闻110》 [url] => http://vimaxfaq.com/xw110-spdb/p/74802.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 831363 [url] => /a/10001/201903/a4d45e99b94e839a69ad87cefdb60fc4.png ) ) [id] => 74802 [pv] => 462 [virtual_pv] => 411 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [tran_published] => 03-18 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 462 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 828561 [url] => /a/10001/201903/9be34c8300e5a63e804fc36465ee9a41.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1552820588 [sort] => 0 [title] => 福州首次上线"气象公交专车" 市民可免费乘坐一周 [url] => http://vimaxfaq.com/xw110-spdb/p/74580.html [tags] => Array ( [0] => 气象 [1] => 气象日 [2] => 323 [3] => 答题 [4] => 公交车 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 14359 [2] => 96588 [3] => 96336 [4] => 8912 [5] => 10593 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 828561 [url] => /a/10001/201903/9be34c8300e5a63e804fc36465ee9a41.jpeg ) ) [id] => 74580 [pv] => 484 [virtual_pv] => 443 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 2 [digg] => 0 [tran_published] => 03-17 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 484 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 气象 [1] => 气象日 [2] => 323 [3] => 答题 [4] => 公交车 ) ) [author] => Array ( ) ) 1