Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 825243 [url] => /a/thumb/10001/201903/4abb227e13db3be4e95c6df0fc19c069.jpeg@w937_h703.jpeg ) [description] => 【微视频】11岁,《关注》“生日快乐”!!! [recommend] => 0 [published] => 1552735370 [sort] => 0 [title] => 【微视频】11岁 《关注》“生日快乐” [url] => http://vimaxfaq.com/guanzhu/p/74442.html [tags] => Array ( [0] => 11 [1] => 年来 [2] => 讲述 [3] => 关注 [4] => 责编 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 27 [1] => 4706 [2] => 81201 [3] => 46042 [4] => 898 [5] => 50039 ) [appid] => 1 [catids] => ,245,253, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 825243 [url] => /a/thumb/10001/201903/4abb227e13db3be4e95c6df0fc19c069.jpeg@w937_h703.jpeg ) ) [id] => 74442 [pv] => 1590 [virtual_pv] => 479 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 77 [digg] => 1 [tran_published] => 03-16 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 1590 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 11 [1] => 年来 [2] => 讲述 [3] => 关注 [4] => 责编 ) [4] => Array ( [0] => 关注 ) ) [source] => 关注 [author] => Array ( ) ) 1
 • 【微视频】11岁 《关注》“生日快乐”

  【微视频】11岁,《关注》“生日快乐”!!!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 807111 [url] => /a/thumb/10001/201903/6f7d514ff9b982964853d7bd23e67492.jpeg@w697_h522.jpeg ) [description] => 【微视频┃致芳华】青春换桃李天下,她们用热情放飞教育理想! [recommend] => 0 [published] => 1552439029 [sort] => 0 [title] => 【微视频┃致芳华】青春换桃李天下 她们用热情放飞教育理想 [url] => http://vimaxfaq.com/guanzhu/p/73590.html [tags] => Array ( [0] => 芳华 [1] => 视频 [2] => 茉莉 [3] => 责编 [4] => 合唱团 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 4706 [1] => 8101 [2] => 5037 [3] => 10693 [4] => 50039 [5] => 8880 ) [appid] => 1 [catids] => ,245,253, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 807111 [url] => /a/thumb/10001/201903/6f7d514ff9b982964853d7bd23e67492.jpeg@w697_h522.jpeg ) ) [id] => 73590 [pv] => 1617 [virtual_pv] => 379 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 78 [digg] => 1 [tran_published] => 03-13 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 1617 [source] => 关注 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 关注 ) [2] => Array ( [0] => 芳华 [1] => 视频 [2] => 茉莉 [3] => 责编 [4] => 合唱团 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 【微视频┃致芳华】青春换桃李天下 她们用热情放飞教育理想

  【微视频┃致芳华】青春换桃李天下,她们用热情放飞教育理想!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 809289 [url] => /a/10001/201903/2f5216259b7319cdde1516aeba5a8312.jpeg ) [description] => 【微视频┃致芳华】巾帼不让须眉,她们用辛勤汗水写就出彩履历! [recommend] => 0 [published] => 1552371079 [sort] => 0 [title] => 【微视频┃致芳华】巾帼不让须眉 她们用辛勤汗水写就出彩履历 [url] => http://vimaxfaq.com/guanzhu/p/73437.html [tags] => Array ( [0] => 视频 [1] => 芳华 [2] => 责编 [3] => 社区 [4] => 出彩 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 4706 [1] => 5037 [2] => 8101 [3] => 50039 [4] => 1059 [5] => 95601 ) [appid] => 1 [catids] => ,245,253, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 809289 [url] => /a/10001/201903/2f5216259b7319cdde1516aeba5a8312.jpeg ) ) [id] => 73437 [pv] => 549 [virtual_pv] => 421 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 13 [digg] => 0 [tran_published] => 03-12 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 549 [source] => 关注 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 关注 ) [2] => Array ( [0] => 视频 [1] => 芳华 [2] => 责编 [3] => 社区 [4] => 出彩 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 【微视频┃致芳华】巾帼不让须眉 她们用辛勤汗水写就出彩履历

  【微视频┃致芳华】巾帼不让须眉,她们用辛勤汗水写就出彩履历!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 795939 [url] => /a/10001/201903/6b81784cca1e0637bfa0b2e3c6c3ee77.jpeg ) [description] => 【微视频│致芳华】明明可以靠颜值,她们却凭实力让人称赞。 [recommend] => 0 [published] => 1552008367 [sort] => 0 [title] => 【微视频│致芳华】明明可以靠颜值 她们却凭实力让人称赞 [url] => http://vimaxfaq.com/guanzhu/p/72534.html [tags] => Array ( [0] => 消防 [1] => 芳华 [2] => 视频 [3] => 责编 [4] => 点击 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 2 [terms] => Array ( [0] => 3871 [1] => 4706 [2] => 8101 [3] => 5037 [4] => 50039 [5] => 5393 ) [appid] => 1 [catids] => ,245,253, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 795939 [url] => /a/10001/201903/6b81784cca1e0637bfa0b2e3c6c3ee77.jpeg ) ) [id] => 72534 [pv] => 1330 [virtual_pv] => 426 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 34 [digg] => 1 [tran_published] => 03-08 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 1330 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 消防 [1] => 芳华 [2] => 视频 [3] => 责编 [4] => 点击 ) [4] => Array ( [0] => 关注 ) ) [source] => 关注 [author] => Array ( ) ) 1
 • 【微视频│致芳华】明明可以靠颜值 她们却凭实力让人称赞

  【微视频│致芳华】明明可以靠颜值,她们却凭实力让人称赞。

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 789762 [url] => /a/thumb/10001/201903/a60e255166ddc5ebf97464376b7fb7de.jpg@w541_h406.jpg ) [description] => 关注│一碗甜粥诉亲情 [recommend] => 0 [published] => 1551866579 [sort] => 0 [title] => 关注│一碗甜粥诉亲情 [url] => http://vimaxfaq.com/guanzhu/p/72237.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 4706 ) [appid] => 1 [catids] => ,253,245, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 789762 [url] => /a/thumb/10001/201903/a60e255166ddc5ebf97464376b7fb7de.jpg@w541_h406.jpg ) ) [id] => 72237 [pv] => 710 [virtual_pv] => 486 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 15 [digg] => 0 [tran_published] => 03-06 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 710 [source] => 关注 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 关注 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 关注│一碗甜粥诉亲情

  关注│一碗甜粥诉亲情

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 785901 [url] => /a/thumb/10001/201903/c2a88e53689223db83d8580b8a67d25d.jpg@w317_h237.jpg ) [description] => 【微视频】这个福州“专属”节日的由来你知道吗? [recommend] => 0 [published] => 1551780861 [sort] => 0 [title] => 【微视频】这个福州“专属”节日的由来你知道吗? [url] => http://vimaxfaq.com/guanzhu/p/71982.html [tags] => Array ( [0] => 九节 [1] => 福州 [2] => 节日 [3] => 责编 [4] => 林焱 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 4706 [1] => 37281 [2] => 763 [3] => 5190 [4] => 50039 [5] => 94236 ) [appid] => 1 [catids] => ,245,253, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 785901 [url] => /a/thumb/10001/201903/c2a88e53689223db83d8580b8a67d25d.jpg@w317_h237.jpg ) ) [id] => 71982 [pv] => 571 [virtual_pv] => 422 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 8 [digg] => 0 [tran_published] => 03-05 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 571 [source] => 关注 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 关注 ) [2] => Array ( [0] => 九节 [1] => 福州 [2] => 节日 [3] => 责编 [4] => 林焱 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 【微视频】这个福州“专属”节日的由来你知道吗?

  【微视频】这个福州“专属”节日的由来你知道吗?

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 770388 [url] => /a/thumb/10001/201902/f2b1ee8e91fef8c5aa244a49ca78e356.jpeg@w732_h549.jpeg ) [description] => 【微视频│记者说】基层民警:只为守护群众平安 [recommend] => 0 [published] => 1551337679 [sort] => 0 [title] => 【微视频│记者说】基层民警:只为守护群众平安 [url] => http://vimaxfaq.com/guanzhu/p/70911.html [tags] => Array ( [0] => 人民警察 [1] => 基层 [2] => 责编 [3] => 民警 [4] => 多一份 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 4706 [1] => 31434 [2] => 878 [3] => 50039 [4] => 1104 [5] => 93306 ) [appid] => 1 [catids] => ,245,253, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 770388 [url] => /a/thumb/10001/201902/f2b1ee8e91fef8c5aa244a49ca78e356.jpeg@w732_h549.jpeg ) ) [id] => 70911 [pv] => 653 [virtual_pv] => 476 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 4 [digg] => 0 [tran_published] => 02-28 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 653 [source] => 关注 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 关注 ) [2] => Array ( [0] => 人民警察 [1] => 基层 [2] => 责编 [3] => 民警 [4] => 多一份 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 【微视频│记者说】基层民警:只为守护群众平安

  【微视频│记者说】基层民警:只为守护群众平安

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 770583 [url] => /a/10001/201902/3ea77635f8749285109a08115483b9c8.jpeg ) [description] => 【微视频│记者说】交通综合行政执法人员:一双铁肩,一身正气,只为让您平安回家! [recommend] => 0 [published] => 1551337658 [sort] => 0 [title] => 【微视频│记者说】交通综合行政执法人员:一双铁肩 一身正气 只为让您平安回家 [url] => http://vimaxfaq.com/guanzhu/p/70908.html [tags] => Array ( [0] => 执法人员 [1] => 责编 [2] => 旅客 [3] => 交通 [4] => 感人 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2533 [1] => 4706 [2] => 50039 [3] => 1314 [4] => 831 [5] => 93294 ) [appid] => 1 [catids] => ,245,253, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 770583 [url] => /a/10001/201902/3ea77635f8749285109a08115483b9c8.jpeg ) ) [id] => 70908 [pv] => 535 [virtual_pv] => 443 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 9 [digg] => 0 [tran_published] => 02-28 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 535 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 执法人员 [1] => 责编 [2] => 旅客 [3] => 交通 [4] => 感人 ) [4] => Array ( [0] => 关注 ) ) [source] => 关注 [author] => Array ( ) ) 1
 • 【微视频│记者说】交通综合行政执法人员:一双铁肩 一身正气 只为让您平安回家

  【微视频│记者说】交通综合行政执法人员:一双铁肩,一身正气,只为让您平安回家!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 770577 [url] => /a/10001/201902/43ee96c267d6ae9bd974f7f6c351ccc2.jpeg ) [description] => 赞叹!博物馆与高科技的亲密互动 [recommend] => 0 [published] => 1551337632 [sort] => 0 [title] => 赞叹!博物馆与高科技的亲密互动 [url] => http://vimaxfaq.com/guanzhu/p/70905.html [tags] => Array ( [0] => 互动 [1] => 博物馆 [2] => 责编 [3] => 文物 [4] => 高科技 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 4706 [1] => 9356 [2] => 10632 [3] => 50039 [4] => 12492 [5] => 41523 ) [appid] => 1 [catids] => ,245,253, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 770577 [url] => /a/10001/201902/43ee96c267d6ae9bd974f7f6c351ccc2.jpeg ) ) [id] => 70905 [pv] => 400 [virtual_pv] => 377 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 2 [digg] => 0 [tran_published] => 02-28 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 400 [source] => 关注 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 关注 ) [2] => Array ( [0] => 互动 [1] => 博物馆 [2] => 责编 [3] => 文物 [4] => 高科技 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 赞叹!博物馆与高科技的亲密互动

  赞叹!博物馆与高科技的亲密互动

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 770574 [url] => /a/10001/201902/cf8877df3979b4901ce4a7d0ff29601e.jpeg ) [description] => 一杯酒“喝出”的历史:再现古老技艺的精妙“魔法” [recommend] => 0 [published] => 1551337615 [sort] => 0 [title] => 一杯酒“喝出”的历史:再现古老技艺的精妙“魔法” [url] => http://vimaxfaq.com/guanzhu/p/70902.html [tags] => Array ( [0] => 张华 [1] => 酿酒 [2] => 红酒 [3] => 手艺 [4] => 返乡 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 4706 [1] => 93300 [2] => 93303 [3] => 11054 [4] => 19448 [5] => 28027 ) [appid] => 1 [catids] => ,245,253, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 770574 [url] => /a/10001/201902/cf8877df3979b4901ce4a7d0ff29601e.jpeg ) ) [id] => 70902 [pv] => 478 [virtual_pv] => 456 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [tran_published] => 02-28 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 478 [source] => 关注 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 关注 ) [2] => Array ( [0] => 张华 [1] => 酿酒 [2] => 红酒 [3] => 手艺 [4] => 返乡 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 一杯酒“喝出”的历史:再现古老技艺的精妙“魔法”

  一杯酒“喝出”的历史:再现古老技艺的精妙“魔法”

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 770580 [url] => /a/10001/201902/199109d92bb7a664cbf1de21d0bfd5eb.jpeg ) [description] => 【微视频│记者说】余生一起在这里慢慢变老吧 [recommend] => 0 [published] => 1551337573 [sort] => 0 [title] => 【微视频│记者说】余生一起在这里慢慢变老吧 [url] => http://vimaxfaq.com/guanzhu/p/70896.html [tags] => Array ( [0] => 责编 [1] => 养老院 [2] => 感人 [3] => 故事 [4] => 视频 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 4706 [1] => 50039 [2] => 11024 [3] => 93294 [4] => 2451 [5] => 5037 ) [appid] => 1 [catids] => ,245,253, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 770580 [url] => /a/10001/201902/199109d92bb7a664cbf1de21d0bfd5eb.jpeg ) ) [id] => 70896 [pv] => 824 [virtual_pv] => 460 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 27 [digg] => 0 [tran_published] => 02-28 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 824 [source] => 关注 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 关注 ) [2] => Array ( [0] => 责编 [1] => 养老院 [2] => 感人 [3] => 故事 [4] => 视频 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 【微视频│记者说】余生一起在这里慢慢变老吧

  【微视频│记者说】余生一起在这里慢慢变老吧

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 763107 [url] => /a/thumb/10001/201902/a147b227a8680f9faebab3ce38ca628d.jpeg@w821_h616.jpeg ) [description] => 他们没有豪言壮语,用赤诚的真心和踏实的行动让“福州消防”这份职业自豪感“满格”,让我们为这些坚守一线的消防指战员点赞。 [recommend] => 0 [published] => 1551176488 [sort] => 0 [title] => 【微视频│记者说】消防指战员:坚守岗位不说苦 护得万家灯火明 [url] => http://vimaxfaq.com/guanzhu/p/70512.html [tags] => Array ( [0] => 消防 [1] => 指战员 [2] => 责编 [3] => 救援 [4] => 坚守 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3871 [1] => 4706 [2] => 70230 [3] => 50039 [4] => 5686 [5] => 33187 ) [appid] => 1 [catids] => ,245,253, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 763107 [url] => /a/thumb/10001/201902/a147b227a8680f9faebab3ce38ca628d.jpeg@w821_h616.jpeg ) ) [id] => 70512 [pv] => 1138 [virtual_pv] => 406 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 28 [digg] => 0 [tran_published] => 02-26 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 1138 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 消防 [1] => 指战员 [2] => 责编 [3] => 救援 [4] => 坚守 ) [4] => Array ( [0] => 关注 ) ) [source] => 关注 [author] => Array ( ) ) 1
 • 【微视频│记者说】消防指战员:坚守岗位不说苦 护得万家灯火明

  他们没有豪言壮语,用赤诚的真心和踏实的行动让“福州消防”这份职业自豪感“满格”,让我们为这些坚守一线的消防指战员点赞。

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 748974 [url] => /a/10001/201902/1f380569fc07afa0cefca38eaab74ba3.png ) [description] => 《关注》栏目推出了一系列,以展示基层人物生活和工作状态为主题的专题节目。采访对象朴实的语言、乐观的态度、敬业的精神深深触动了许多观众。《记者说》希望以记录者的视角和大家一起分享这些来自基层的感人故事。 [recommend] => 0 [published] => 1550724728 [sort] => 0 [title] => 【微视频│记者说】寻光乐队:用音乐在黑暗中逐光… [url] => http://vimaxfaq.com/guanzhu/p/69393.html [tags] => Array ( [0] => 乐队 [1] => 夕阳红 [2] => 石孔 [3] => 盲人 [4] => 音乐 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 4706 [1] => 8095 [2] => 48311 [3] => 92094 [4] => 3369 [5] => 4610 ) [appid] => 1 [catids] => ,245,253, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 748974 [url] => /a/10001/201902/1f380569fc07afa0cefca38eaab74ba3.png ) ) [id] => 69393 [pv] => 641 [virtual_pv] => 374 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 18 [digg] => 0 [tran_published] => 02-21 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 641 [source] => 关注 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 关注 ) [2] => Array ( [0] => 乐队 [1] => 夕阳红 [2] => 石孔 [3] => 盲人 [4] => 音乐 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 【微视频│记者说】寻光乐队:用音乐在黑暗中逐光…

  《关注》栏目推出了一系列,以展示基层人物生活和工作状态为主题的专题节目。采访对象朴实的语言、乐观的态度、敬业的精神深深触动了许多观众。《记者说》希望以记录者的视角和大家一起...

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 683400 [url] => /a/thumb/10001/201902/a9253d9587fe6de1b07a14774c7b4317.jpeg@w810_h608.jpeg ) [description] => 春节马上就要到了,大家是不是激动得都要飞起来了。一家人坐在一起享用美味的食物,说着祝福的话语,那种幸福的滋味只要一回味就觉得过年真好。春节期间《关注》栏目编导们也没有闲着,走街串巷为大家搜集了福州美食,接下来让我们先睹为快福。 [recommend] => 0 [published] => 1548991936 [sort] => 0 [title] => 春节期间邀您品尝“舌尖上的福州” [url] => http://vimaxfaq.com/guanzhu/p/65367.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 春节 [2] => 美食 [3] => 栏目 [4] => 期间 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 763 [1] => 4706 [2] => 21642 [3] => 21946 [4] => 31405 [5] => 85665 ) [appid] => 1 [catids] => ,245,253, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 683400 [url] => /a/thumb/10001/201902/a9253d9587fe6de1b07a14774c7b4317.jpeg@w810_h608.jpeg ) ) [id] => 65367 [pv] => 625 [virtual_pv] => 427 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 9 [digg] => 0 [tran_published] => 02-01 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 625 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 福州 [1] => 春节 [2] => 美食 [3] => 栏目 [4] => 期间 ) [4] => Array ( [0] => 关注 ) ) [source] => 关注 [author] => Array ( ) ) 1
 • 春节期间邀您品尝“舌尖上的福州”

  春节马上就要到了,大家是不是激动得都要飞起来了。一家人坐在一起享用美味的食物,说着祝福的话语,那种幸福的滋味只要一回味就觉得过年真好。春节期间《关注》栏目编导们也没有闲着,...

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 677772 [url] => /a/thumb/10001/201901/f201a3e593be8e23a9796a4a94c07d35.jpeg@w433_h325.jpeg ) [description] => 2018年11月8日17时许,民警在江某的住处将其抓获 [recommend] => 0 [published] => 1548844017 [sort] => 0 [title] => 拨打110的正确“姿势” [url] => http://vimaxfaq.com/guanzhu/p/64989.html [tags] => Array ( [0] => 110 [1] => 报警 [2] => 拨打 [3] => 江某 [4] => 2018 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 4706 [1] => 31297 [2] => 1114 [3] => 31427 [4] => 2631 [5] => 30388 ) [appid] => 1 [catids] => ,245,253, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 677772 [url] => /a/thumb/10001/201901/f201a3e593be8e23a9796a4a94c07d35.jpeg@w433_h325.jpeg ) ) [id] => 64989 [pv] => 413 [virtual_pv] => 371 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 2 [digg] => 0 [tran_published] => 01-30 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 413 [source] => 关注 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 关注 ) [2] => Array ( [0] => 110 [1] => 报警 [2] => 拨打 [3] => 江某 [4] => 2018 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 拨打110的正确“姿势”

  2018年11月8日17时许,民警在江某的住处将其抓获