Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1128111 [url] => /a/10001/201907/4b72eb715bb17d55b0dbb2916782fbec.jpeg ) [description] => 以绿色发展厚植新优势、以体制机制改革激发新活力、以创新驱动培育新动能 [recommend] => 0 [published] => 1563621762 [sort] => 0 [title] => 福州加快推进生态高颜值 发展高质量 [url] => http://vimaxfaq.com/fzxw/p/102186.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 数字 [2] => 生态 [3] => 发展 [4] => 公园 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 763 [1] => 2669 [2] => 985 [3] => 852 [4] => 1109 [5] => 48 ) [appid] => 1 [catids] => ,207, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1128111 [url] => /a/10001/201907/4b72eb715bb17d55b0dbb2916782fbec.jpeg ) ) [id] => 102186 [tran_published] => 16小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 505 [virtual_pv] => 441 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 4 [digg] => 0 [all_pv] => 505 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 福州 [1] => 数字 [2] => 生态 [3] => 发展 [4] => 公园 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [source] => 福州新闻 [author] => Array ( ) ) 1
 • 福州加快推进生态高颜值 发展高质量

  以绿色发展厚植新优势、以体制机制改革激发新活力、以创新驱动培育新动能

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1127925 [url] => /a/10001/201907/b38f647eb8de6eda2f8298ddafd15aaa.jpeg ) [description] => 连江规模最大古民居三落厝惊艳世人 [recommend] => 0 [published] => 1563614885 [sort] => 0 [title] => "保""用"并举 古厝新生 [url] => http://vimaxfaq.com/fzxw/p/102150.html [tags] => Array ( [0] => 三落 [1] => 连江县 [2] => 责编 [3] => 四合院 [4] => 乡村 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 54579 [2] => 1122 [3] => 50039 [4] => 116373 [5] => 5230 ) [appid] => 1 [catids] => ,207, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1127925 [url] => /a/10001/201907/b38f647eb8de6eda2f8298ddafd15aaa.jpeg ) ) [id] => 102150 [tran_published] => 18小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 735 [virtual_pv] => 486 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 23 [digg] => 0 [all_pv] => 735 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 三落 [1] => 连江县 [2] => 责编 [3] => 四合院 [4] => 乡村 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • "保""用"并举 古厝新生

  连江规模最大古民居三落厝惊艳世人

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1126533 [url] => /a/10001/201907/88182799252923aff3a5783b4798b655.jpeg ) [description] => 实现营业执照与印章同步当场领取 [recommend] => 0 [published] => 1563532158 [sort] => 0 [title] => 福州在全省首创企业开办"零延时"刻章服务 [url] => http://vimaxfaq.com/fzxw/p/101976.html [tags] => Array ( [0] => 刻章 [1] => 印章 [2] => 服务 [3] => 福州市 [4] => 延时 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 101967 [1] => 27784 [2] => 1167 [3] => 1261 [4] => 10094 ) [appid] => 1 [catids] => ,207, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1126533 [url] => /a/10001/201907/88182799252923aff3a5783b4798b655.jpeg ) ) [id] => 101976 [tran_published] => 07-19 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 604 [virtual_pv] => 462 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 15 [digg] => 0 [all_pv] => 604 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 刻章 [1] => 印章 [2] => 服务 [3] => 福州市 [4] => 延时 ) ) [author] => Array ( ) [source] => ) 1
 • 福州在全省首创企业开办"零延时"刻章服务

  实现营业执照与印章同步当场领取

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1124940 [url] => /a/10001/201907/78b7c33bb1dd03d617ed3111e69be561.jpeg ) [description] => 市十五届人大代表履职故事 [recommend] => 0 [published] => 1563448398 [sort] => 0 [title] => 市人大代表林巧清:心系乡村 让农民有更多获得感 [url] => http://vimaxfaq.com/fzxw/p/101769.html [tags] => Array ( [0] => 林巧清 [1] => 闽清县 [2] => 乡村 [3] => 人大代表 [4] => 闽清 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 116097 [2] => 843 [3] => 5230 [4] => 1561 [5] => 185 ) [appid] => 1 [catids] => ,207, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1124940 [url] => /a/10001/201907/78b7c33bb1dd03d617ed3111e69be561.jpeg ) ) [id] => 101769 [tran_published] => 07-18 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 490 [virtual_pv] => 368 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 14 [digg] => 0 [all_pv] => 490 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 林巧清 [1] => 闽清县 [2] => 乡村 [3] => 人大代表 [4] => 闽清 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 市人大代表林巧清:心系乡村 让农民有更多获得感

  市十五届人大代表履职故事

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1123446 [url] => /a/10001/201907/5355e6bb326f11d3102272fe62293bb7.jpeg ) [description] => 福州市行政(市民)服务中心管委会荣获第九届全国"人民满意的公务员集体"称号 [recommend] => 0 [published] => 1563361169 [sort] => 0 [title] => 服务质量全国响亮,为这公务员集体点赞! [url] => http://vimaxfaq.com/fzxw/p/101526.html [tags] => Array ( [0] => 福州市 [1] => 服务中心 [2] => 服务 [3] => 市民 [4] => 审批 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 1261 [1] => 2669 [2] => 1124 [3] => 1167 [4] => 1383 [5] => 9514 ) [appid] => 1 [catids] => ,207, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1123446 [url] => /a/10001/201907/5355e6bb326f11d3102272fe62293bb7.jpeg ) ) [id] => 101526 [tran_published] => 07-17 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 661 [virtual_pv] => 481 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 11 [digg] => 0 [all_pv] => 661 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 福州市 [1] => 服务中心 [2] => 服务 [3] => 市民 [4] => 审批 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [source] => 福州新闻 [author] => Array ( ) ) 1
 • 服务质量全国响亮,为这公务员集体点赞!

  福州市行政(市民)服务中心管委会荣获第九届全国"人民满意的公务员集体"称号

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1121886 [url] => /a/10001/201907/d8d91187dcd3e86867b923b6d86d70b6.jpeg ) [description] => “农业+文创” 助力产业活化 [recommend] => 0 [published] => 1563273990 [sort] => 0 [title] => 永泰举办首届两岸花生节 [url] => http://vimaxfaq.com/fzxw/p/101331.html [tags] => Array ( [0] => 长庆 [1] => 花生 [2] => 两岸 [3] => 责编 [4] => 台湾 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 113928 [2] => 46602 [3] => 845 [4] => 50039 [5] => 1193 ) [appid] => 1 [catids] => ,207, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1121886 [url] => /a/10001/201907/d8d91187dcd3e86867b923b6d86d70b6.jpeg ) ) [id] => 101331 [tran_published] => 07-16 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 578 [virtual_pv] => 448 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 12 [digg] => 0 [all_pv] => 578 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 长庆 [1] => 花生 [2] => 两岸 [3] => 责编 [4] => 台湾 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 永泰举办首届两岸花生节

  “农业+文创” 助力产业活化

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1119399 [url] => /a/10001/201907/7b618754fa7b9759c49c1a12577fbb52.jpeg ) [description] => 数字福建云计算中心赋能产业发展 [recommend] => 0 [published] => 1563178400 [sort] => 0 [title] => “最强大脑”助力"数字福州"建设 [url] => http://vimaxfaq.com/fzxw/p/101049.html [tags] => Array ( [0] => 计算中心 [1] => 福建 [2] => 数字 [3] => 福州 [4] => 超算 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 27910 [2] => 899 [3] => 985 [4] => 763 [5] => 20977 ) [appid] => 1 [catids] => ,207, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1119399 [url] => /a/10001/201907/7b618754fa7b9759c49c1a12577fbb52.jpeg ) ) [id] => 101049 [tran_published] => 07-15 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 624 [virtual_pv] => 486 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 16 [digg] => 0 [all_pv] => 624 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 计算中心 [1] => 福建 [2] => 数字 [3] => 福州 [4] => 超算 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • “最强大脑”助力"数字福州"建设

  数字福建云计算中心赋能产业发展

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1116231 [url] => /a/10001/201907/fb1a5d3c2305f2c33828a7fa9072b43a.jpeg ) [description] => "2019年福建省文创(朱紫坊)市集"热闹开市 [recommend] => 0 [published] => 1563011551 [sort] => 0 [title] => 一起来“赶集”!文创市集等你来体验 [url] => http://vimaxfaq.com/fzxw/p/100677.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 ) [appid] => 1 [catids] => ,207, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1116231 [url] => /a/10001/201907/fb1a5d3c2305f2c33828a7fa9072b43a.jpeg ) ) [id] => 100677 [tran_published] => 07-13 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 563 [virtual_pv] => 484 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 4 [digg] => 0 [all_pv] => 563 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 一起来“赶集”!文创市集等你来体验

  "2019年福建省文创(朱紫坊)市集"热闹开市

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1115382 [url] => /a/10001/201907/badfbfece7589f3bbe364d857ec04d80.jpeg ) [description] => 一幅画看懂老福州! [recommend] => 0 [published] => 1562997083 [sort] => 0 [title] => 八旬老人厉害了!30米画卷描绘福州民俗风情! [url] => http://vimaxfaq.com/fzxw/p/100635.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 风情 [2] => 责编 [3] => 巧妙 [4] => 陈友荣 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 763 [1] => 2669 [2] => 49119 [3] => 50039 [4] => 115368 [5] => 33501 ) [appid] => 1 [catids] => ,207, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1115382 [url] => /a/10001/201907/badfbfece7589f3bbe364d857ec04d80.jpeg ) ) [id] => 100635 [tran_published] => 07-13 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 564 [virtual_pv] => 383 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 19 [digg] => 0 [all_pv] => 564 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 福州 [1] => 风情 [2] => 责编 [3] => 巧妙 [4] => 陈友荣 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [source] => 福州新闻 [author] => Array ( ) ) 1
 • 八旬老人厉害了!30米画卷描绘福州民俗风情!

  一幅画看懂老福州!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1114890 [url] => /a/10001/201907/2dc52dcaf724a38e69f1f569edca1a1c.jpeg ) [description] => 市十五届人大代表履职故事 [recommend] => 0 [published] => 1562929146 [sort] => 0 [title] => 市人大代表兰灿其:助力少数民族群众共奔小康 [url] => http://vimaxfaq.com/fzxw/p/100530.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 ) [appid] => 1 [catids] => ,207, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1114890 [url] => /a/10001/201907/2dc52dcaf724a38e69f1f569edca1a1c.jpeg ) ) [id] => 100530 [tran_published] => 07-12 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 461 [virtual_pv] => 418 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 4 [digg] => 0 [all_pv] => 461 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 市人大代表兰灿其:助力少数民族群众共奔小康

  市十五届人大代表履职故事

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1112124 [url] => /a/10001/201907/19a1a064713066ea4f5647a517ccb544.jpeg ) [description] => 首届闽台小学生航海夏令营在榕开营 [recommend] => 0 [published] => 1562832808 [sort] => 0 [title] => 起航!向着梦想同舟出发! [url] => http://vimaxfaq.com/fzxw/p/100242.html [tags] => Array ( [0] => 夏令营 [1] => 搜救 [2] => 知识 [3] => 水上 [4] => 福州 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 154 [1] => 2669 [2] => 19965 [3] => 4358 [4] => 19463 [5] => 763 ) [appid] => 1 [catids] => ,206, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1112124 [url] => /a/10001/201907/19a1a064713066ea4f5647a517ccb544.jpeg ) ) [id] => 100242 [tran_published] => 07-11 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 438 [virtual_pv] => 406 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 438 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 夏令营 [1] => 搜救 [2] => 知识 [3] => 水上 [4] => 福州 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [source] => 福州新闻 [author] => Array ( ) ) 1
 • 起航!向着梦想同舟出发!

  首届闽台小学生航海夏令营在榕开营

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1111203 [url] => /a/10001/201907/e6daf16265831a2b4b225f005b614cf3.jpeg ) [description] => 杨桥路江滨路口正式通车 [recommend] => 0 [published] => 1562758385 [sort] => 0 [title] => 今天起,杨桥路西向出城不用等红灯啦! [url] => http://vimaxfaq.com/fzxw/p/100107.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 38541 ) [appid] => 1 [catids] => ,207, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1111203 [url] => /a/10001/201907/e6daf16265831a2b4b225f005b614cf3.jpeg ) ) [id] => 100107 [tran_published] => 07-10 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 737 [virtual_pv] => 483 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 18 [digg] => 0 [all_pv] => 737 [author] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [content_terms] => Array ( [1] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [source] => ) 1
 • 今天起,杨桥路西向出城不用等红灯啦!

  杨桥路江滨路口正式通车

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1111134 [url] => /a/10001/201907/5876123925b3de782ba3dd387d4c6395.jpeg ) [description] => 市十五届人大代表履职故事 [recommend] => 0 [published] => 1562758180 [sort] => 0 [title] => 市人大代表陈丽琴:用脚步丈量民意 用行动呵护民心 [url] => http://vimaxfaq.com/fzxw/p/100101.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 38541 ) [appid] => 1 [catids] => ,207, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1111134 [url] => /a/10001/201907/5876123925b3de782ba3dd387d4c6395.jpeg ) ) [id] => 100101 [tran_published] => 07-10 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 588 [virtual_pv] => 423 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 6 [digg] => 0 [all_pv] => 588 [author] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [content_terms] => Array ( [1] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [source] => ) 1
 • 市人大代表陈丽琴:用脚步丈量民意 用行动呵护民心

  市十五届人大代表履职故事

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1108827 [url] => /a/10001/201907/750a6e7bf7c3c4d457950709e5646c00.jpeg ) [description] => 2020年,福州欢迎你! [recommend] => 0 [published] => 1562678721 [sort] => 0 [title] => 【内附现场视频】激动!!第44届世界遗产大会花落福州!! [url] => http://vimaxfaq.com/fzxw/p/99891.html [tags] => Array ( [0] => 世界遗产 [1] => 福州 [2] => 大会 [3] => 联合国教科文组织世界遗产委员会 [4] => 时长 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 21283 [2] => 763 [3] => 4876 [4] => 21285 [5] => 77271 ) [appid] => 1 [catids] => ,207, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1108827 [url] => /a/10001/201907/750a6e7bf7c3c4d457950709e5646c00.jpeg ) ) [id] => 99891 [tran_published] => 07-09 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 2043 [virtual_pv] => 480 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 142 [digg] => 0 [all_pv] => 2043 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 世界遗产 [1] => 福州 [2] => 大会 [3] => 联合国教科文组织世界遗产委员会 [4] => 时长 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1106742 [url] => /a/10001/201907/266c69d2992db22dae266f61ac42732f.jpeg ) [description] => 预计明年3月竣工验收 [recommend] => 0 [published] => 1562579832 [sort] => 0 [title] => 新进展!东南健康医疗大数据中心一期即将封顶 [url] => http://vimaxfaq.com/fzxw/p/99612.html [tags] => Array ( [0] => 数据中心 [1] => 医疗 [2] => 健康 [3] => 项目 [4] => 封顶 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 8048 [2] => 7681 [3] => 37504 [4] => 1155 [5] => 8140 ) [appid] => 1 [catids] => ,207, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1106742 [url] => /a/10001/201907/266c69d2992db22dae266f61ac42732f.jpeg ) ) [id] => 99612 [tran_published] => 07-08 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 945 [virtual_pv] => 456 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 14 [digg] => 0 [all_pv] => 945 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 数据中心 [1] => 医疗 [2] => 健康 [3] => 项目 [4] => 封顶 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 新进展!东南健康医疗大数据中心一期即将封顶

  预计明年3月竣工验收